M: Regeringen förhalar med vilja

2:16 min

Nu får regeringen kritik för att alla delar i den blocköverskridande migrationsuppgörelsen inte genomförs. Företrädare för de borgerliga partierna går till angrepp på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att hon inte tar bort kravet på kollektivavtal för YA-jobb.

– Vi var sex partier som kom överens om detta. För alliansen är det här är en viktig del, så att fler får ett jobb att gå till. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att regeringen förhalar det här med vilja, säger moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Enligt den migrationsuppgörelse som regeringen och allianspartierna slöt i höstas bör de så kallade YA-jobben utvidgas och gälla även arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. 

Det här uppges vara en av de åtgärder som Socialdemokraterna hade svårast att gå med på i förhandlingarna med de borgerliga. 

Utformningen av de nya reglerna för yrkesintroduktionsanställningar, där arbetsgivare som anställer unga kan få statligt stöd, ska utredas, enligt överenskommelsen.

Men hittills har regeringen inte agerat. Något som Centerpartiledaren Annie Lööf anser är häpnadsväckande.

– Jag är förvånad över att regeringen släpar fötterna efter sig i denna viktiga fråga. Det är häpnadsväckande att det inte har hänt något i denna viktiga fråga på ett halvår.

– Jag tycker att det är respektlöst mot oss som har ingått en gemensam migrationsöverenskommelse i oktober att inte genomföra andra partiers bidrag. För Centerpartiets del, när vi slöt denna, var YA-jobben till nyanlända och småföretag vidgat RUT-avdrag helt avgörande för att vi gick med på en mer restriktiv migrationspolitik.

Även Moderaterna är alltså kritiska och tycker att ansvarig minister Ylva Johansson förhalar frågan. Elisabeth Svantesson är partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

– Det har gått ett halvår snart, sedan vi slöt den här överenskommelsen, och ingenting har skett. Det borde ha skett från början. Nu måste regeringen komma fram med direktiv.

Det står inget står inget specificerat i uppgörelsen när det här ska genomföras. Varför såg ni inte till att precisera det när ni gjorde upp?

– När vi förhandlade var vi överens om att allt ska komma igång så snabbt som det bara går. Många nyanlända står utanför arbetsmarknaden. Det här borde vara en prioriterad fråga för alliansen, det borde det vara för regeringen också, säger Elisabeth Svantesson.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill inte låta sig intervjuas. Beskedet från regeringskansliet är att frågan bereds.