Hisingen kan få ny spårvagnslinje

En spårvagnslinje bör gå till Backa och Eriksberg.

Det är ett förslag som Göteborgs kommunstyrelse enades kring under onsdagen.

Trafiknämnden har tagit fram en fördjupad rapport om en utbyggnad av spårvagnsnätet som visar på möjligheterna att i första skedet anlägga spår från Frihamnen till Backaplan, Brunnsbo och Lindholmen och därefter bygga vidare mot Eriksberg.

En viktig del i planerna är att koppla ihop Biskopsgården med Norra Älvstranden.

Men än så länge återstår dialog med Västra Götalandsregionen om finansiering och genomförande.

Ärendet går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige.