Dagens bekämpning kan leda till fler mygg kring nedre Dalälven

1:21 min

Havs- och vattenmyndigheten vill se andra, naturliga lösningar för myggbekämpningen kring nedre Dalälven. De har redan gett klartecken för besprutning i år, men på sikt finns en risk att det blir obalans i ekosystemen om man inte hitta nya metoder.

– Vi vill ju få noggrannare utrett hur den här besprutningen påverkar ekosystemet i och utmed Dalälven, säger Niklas Egriell, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Förutom det så vill de även titta på vilken faktisk effekt den nuvarande bekämpningen har på mängden mygg. Det är inte helt fastställt i dag.

– Det man har sett är att det får en effekt i de besprutade vattensamlingarna. Där blir det en mindre mängd mygg som kläcks. Men för folk i bygden finns det inte bevis att det verkligen ger en positiv effekt, säger Niklas Egriell.

På längre sikt vill myndigheten se naturliga lösningar för myggbekämpning. Bland annat handlar det om att hålla landskapen öppna och att försöka reglera vattenflödena i Dalälven bättre, för att undvika översvämningar.

Enligt Niklas Egriell skulle det här kunna ersätta dagens bekämpning med kemikalier inom 20 år.

– På sikt så är det nödvändigt att fasa ut den här typen av besprutning. Att laborera på detta sätt med naturen kan skapa en obalans i ekosystemen. Så när man väl slutar med besprutningen så har man skapat ett system med en mycket större myggproduktion än man hade innan, säger han.