Boendet missade träning - nu kan patienten inte gå

En person som opererats höften efter en fallolycka fick otillräcklig träning på omvårdnadsboendet. Nu kan personen inte längre gå. 

En person från Bollebygd som opererats i höften efter en fallolycka fick upp en viss gångförmåga efter intensiv träning med sjukvårdspersonalen. Men när personen sedan flyttades till en annan enhet fortsatte inte träningen, trots påminnelser till omvårdspersonalen om vikten av träningen. Efter fem månader kunde patienten inte längre gå och hade gett upp träningen eftersom den aldrig blev av.
Nu lex-Mariaanmäls händelsen som en allvarlig vårdskada.