Förlängd introduktion ska lösa språkproblem för utländska hyrsjuksköterskor

4:46 min

Oron över att de inhyrda utländska sjuksköterskorna på lasarettets medicinavdelning inte kan svenska tillräckligt bra har gjort att deras introduktion förlängts, förklarar Birgit Offermans, enhetschef på medicinavdelningen.


- Det är ju svenska språket som är deras utmaning, de har en lång erfarenhet som sjuksköterskor och goda referenser från hemländerna, säger Birgit Offermans.

Vad säger du om att man är orolig för att de inte kan svenska?

- Det är ju det vi håller på med under introduktionsperioden då man som Orange-sjuksköterska arbetar parallellt så att man är en utöver den ordinarie bemanningen.

Men det är ju besvärligt därför att man inte förstår varandra. Patienter blir oroliga och även läkare har sagt att när de ska ge instruktioner blir det problem för att sjuksköterskorna inte förstår. Hur kommer man åt det?

- Förhoppningsvis går det bättre dag för dag, det är därför vi har förlängt introduktionstiden.

Men hur lång introduktion behöver de här sjuksköterskorna?

- Det får det här utvisa, det kan jag inte svara på idag. Vi har förlängt med ytterligare två veckor och är uppe i sex veckor.

Men det låter som en lång tid att lära upp någon och att det tar mycket kraft från den ordinarie personalen?

- Ja, det är säkert så, men vi måste ju tro på att det ska bli en utveckling, att det ska bli en förbättring.

Men vad blir kostnaden för en sjuksköteska som går på introduktion och inte kan jobba fullt ut?

- Ja, det blir ju en viss kostnad, men jag kan inte redovisa några siffror på det här.

Vad händer nu då?

- Nu efter den här veckan har jag kontakt med företaget och sjuksköterskorna får undervisning i svenska via Skype på fritiden av lärare i Litauen.

Men är du nöjd med den här lösningen?

- Ja, jag tycker det är värt att pröva de här veckorna, så får vi se var vi står.

Men vad jag förstår är det här företaget Orange omskrivet och omtalat i andra landsting där man påtalat att de här hyrsjuksköterskorna inte kan svenska och att det har uppstått samma problem som här. Hade du hört talas om det här när ni funderade på att anlita Orange, att det förekommit här kritiken?

- Ja, jag hade pratat med chefer från arbetsplatser där sjuksköterskor från Orange arbetat och det var mycket individuellt hur fort man lärde sig språket och vilka insatser man hade gjort.

Vad är det som gör att ni har tagit beslutet att anlita det här företaget?

- Det är deras koncept som garanterar en kontinuitet, att de personer som vi anlitar stannar en längre tid och inte som många hyrföretag gör skickar personer veckovis.

Men känns företaget seriöst?

- Det är en bra återkoppling och engagemang och det har inte varit några problem att ta upp att sjuksköterskorna inte är fullvärdiga eller arbetande sjuksköterskor.

Om det inte skulle fungera går det att säga upp avtalet?

- Det måste vi naturligtvis ta upp, vi kan inte ha personer här som inte kan arbeta.

Men tycker du att du har tagit din ordinarie personal på allvar när det gäller deras oro?

- Det är ju alltid en bedömningsfråga, men jag tar till mig varje dag hur det har gått. Jag har kontakt med företaget och vi förlänger introduktionen. Så det är inget beslut fattat att då måste det fungera, för det går ju inte i det här fallet, förklarar Birgit Offermans.