Sofia Wadensjö Karén ny ordförande för Utgivarna

4:48 min

Värmlänningen Sofia Wadensjö Karén blir ny ordförande för Utgivarna. Hon valdes på Utgivarnas föreningsstämma i Göteborg igår kväll.

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska medieföretag, och medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges tidskrifter, TV4-gruppen, Sveriges television, Sveriges Radio, och Utbildningsradion.

– Utgivarnas roll som samlande kraft för att bevara den publicistiska självständigheten är viktigare än någonsin, säger Sofia Wadensjö Karén.

Till vardags jobbar hon som chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Vi och vd för Vi Media. Hon sitter även i juryn för Stora Journalistpriset.

– En av vår tids ödesfrågor är den ökade misstron mot landets etablerade medier, samt i förlängningen förstås hur vi ska möta den oroväckande utvecklingen, säger Sofia Wadensjö Karén. Utgivarna har ju även tydligt drivit till exempel inrättandet av ett gemensamt medieetiskt system och att hot mot journalister måste tas på större allvar. Frågeställningar som dessa ser jag fram emot att fördjupa mig i. De är helt avgörande för vilket samhälle vi vill ha.