Extra satsning på folkbiblioteken i budgeten

1:22 min

Regeringen anslår 10,5 miljoner kronor extra till landets folkbibliotek. Satsningen ingår i vårbudgeten och görs bland annat för att stötta bibliotekens satsningar på nyanlända.

De nya pengarna avsätts bland annat för inköp av litteratur på andra språk än svenska. Ändå görs satsningen utan några nya krav på biblioteken och deras verksamhet, betonar kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

– Jag vill verkligen betona att det här inte är något nytt uppdrag, vi förstärker det arbete som biblioteken redan gör, och många med den äran. Vi vill möta det engagemang och den vilja som finns, säger Alice Bah Kuhnke till TT.

Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening, ser beskedet som ett erkännande av det arbete som folkbiblioteken har gjort för människor på flykt under den senaste tiden. 

– Det kommer att ge biblioteken och de biblioteksanställda mer råg i ryggen för de insatser som de gör, säger Niclas Lindberg till Kulturnytt.

Hur mycket blir 10,5 miljoner utspritt över landets alla bibliotek i 290 kommuner, räcker det?

– Det blir ju inte många kronor per kommun och det är därför jag medvetet använder ordet erkännande. Nu gör regeringen en del och jag tycker också att det vore välkommet om kommunerna gjorde sin del och såg till att biblioteken fick bättre möjligheter att möta de människor på flykt som kommer till Sverige och som söker sig till biblioteken, säger Niclas Lindberg.

Alice Bah Kuhnke har följt debatten om bråk och våldsamma incidenter på landets bibliotek men det är inte därför som regeringen anslår pengar.

– I takt med att vårt välfärdssamhälle har skakats har biblioteken blivit en samlingsplats och en fast hand för väldigt många människor, men biblioteken har ett tydligt uppdrag som vi nu förstärker. Som kultur- och demokratiminister är jag väldigt mån om att biblioteken är just bibliotek, inte socialtjänst eller andra viktiga verksamheter som kommunerna också har ansvar för.

Utöver de 10,5 miljonerna rymmer vårbudgeten också ett extra anslag på 500 000 kronor för att göra samhällsinformation och lättläst litteratur tillgänglig för grupper som har andra modersmål än svenska.

Vårbudgeten presenteras nästa vecka.