Tyskland är snabbare än Sverige

0:32 min

Regeringens nya förslag om tillfälliga uppehållstillstånd på ett år kan få läkare och andra högutbildade flyktingar att välja andra länder med bättre villkor.


Salih Khalil är specialistläkare från Syrien. Han kom till Sverige för ett år och åtta månader sedan. Sahlin räknar med att det kommer att ta mellan tre till fyra år för honom innan han kan börja arbeta som läkare i Sverige. Något som han anser är frustrerande eftersom han vill börja jobba snabbare. 

– Eftersom det tar lång tid, mellan tre fyra år så väljer många av mina kompisar Tyskland istället, säger Salih Khalil. 

Det nya lagförslaget som kritiseras av Arbetsförmedlingen innebär att endast personer med anställning kan få permanent uppehållstillstånd, och med tanke på att det tar lång tid att genomgå de olika moment som krävs för att få tillgodoräkna sig sin utbildning i Sverige så kan förslaget få konsekvensen att högutbildade akademiker istället väljer länder som till exempel Tyskland.

– I Tyskland tror jag de jobbar snabbare med att ta emot akademiska personer och snabbt i arbete, säger Salih Khalil.