Vissa mildringar i flyktingpolitiken

0:55 min

Regeringen planerar nu för ytterligare ändringar i flyktingpolitiken. På vissa sätt innebär det mildringar, säger Olle Thorell (S) från Surahammar.

Olle Torell är ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland och ledamot i riksdagens utrikesutskott.

Enligt Olle Thorell ska principen ska fortfarande vara tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Men vissa ändringar ska göras, till exempel blir det 13 månaders uppehållstillstånd istället för 12.

Men när det gäller personer under 25 år så ska de bara få permanent uppehållstillstånd om de genomfört gymnasieutbildning, för att få fler att studera.

Gentemot sjuka barn blir det dock en mildare inställning.

– I undantagsfall kan permanenta uppehållstillstånd beviljas till barn om de har hälsoproblem, funktionshindrade barn och så, där mildrar vi en del.

– Men det här är ändå ändringar på marginalen. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer fortfarande att vara regel och anhöriginvandringen begränsas, säger Olle Thorell (S).