Lördag 21 maj 2016

Så tänker blåmesen

13 min

Hur kommer det sig att fåglar kan skilja på farliga och ofarliga insekter? Är det färgen eller formen som har betydelse? Och hur kommer det sig att ofarliga insekter som bara härmar farliga insekter inte blir uppätna? De behöver ju inte ens vara särskilt lika.

Ja, det är sådant som zoologer har funderat på under årtionden. Men nu kanske en forskare vid Stockholms universitet, som heter Baharan Kazemi, har kommit svaret något närmre. Hon gör experiment med vilda blåmesar. Joacim Lindwall besökt henne vid Tovetorps zoologiska forskningsstation i Sörmland (lyssna på reportaget ovan).