#rättvistäckning

Krav på bredbandsmål som omfattar alla hushåll

9:07 min

Det behövs en ny bredbandsstrategi där målet höjs till att omfatta alla hushåll i Sverige. Det menar Mikael Ek, vd i Svenska Stadsnätsföreningen.

En halv miljon hushåll omfattas inte av regerings bredbandsmål, som säger att 90 procent av hushållen ska ha snabbt bredband senast 2020.

När nu IT-minister Mehmet Kaplan arbetar med en ny bredbandsstrategi är det hög tid att målet höjs till att omfatta alla. Det säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

– Det här är lika viktigt som när el byggdes ut. Jag skulle till och med vilja säga att över tid så är det här viktigare.

Att utbyggnaden kostar stora pengar är han väl medveten.
– Men när man adderar alla aspekter av frågan så är alternativkostnaden sannolikt högre att låta bli att bygga ut den här infrastrukturen.

Regeringens bredbandsmål säger att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020. I oktober 2015 var denna siffra i Sverige 67 procent. För detta finns 3,25 miljarder kronor avsatta i statligt stöd fram till 2020.

Statliga regleringsmyndigheten PTS slog nyligen fast att Sveriges landsbygd behöver ytterligare fyra miljarder i statliga subventioner till bredband åren 2016 och 2017 för att möta den enorma efterfrågan.

– Men de pengar som PTS pekar ut kommer heller inte att räcka, om vi ska nå ett mål där utbyggnaden ska omfatta alla, säger Mikael Ek.

– För att nå upp till exempelvis 99 procents täckningsgrad, så är kostnaden för de sista 10 procenten i storleksordningen 15 till 20 miljarder kronor.

Även om det handlar om stora statliga investeringar så ser Mikael Ek positiva tecken inom politikens område.

Enligt det delbetänkande som parlamentariska Landsbygdskommittén lämnade i förra veckan, så ställer sig samtliga riksdagspartier i kommittén bakom kravet att hela befolkningen ska ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet senast 2025. Se debattartikel i DN.

Så - bredband till alla - när får vi se en sådan målsättning från regeringen tror du?

– Vår förhoppning är ju att den nya bredbandsstrategin ska innehålla en målbild som inkluderar alla i Sverige, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Debattartikel i Dagens Samhälle: Allvarligt om var tionde hushåll blir utan bredband

Se TV-sändning från Strömsund i SVT Play - #rättvistäckning