انتقاد به تغییرات جدید در مقررات پناهنده‌پذیری

3:14 min

پیشنهاد جدید دولت برای ایجاد تغییراتی درمقررات پناهندگی با انتقاد تمام احزاب پارلمانی بجز احزاب تشکیل‌دهنده دولت روبروشده‌است.

این تغییرات روزگذشته، چهارشنبه توسط وزیرامورمهاجرت، مورگان یوهانسوُن اعلام شد. احزاب بورژوایی، مقررات جدید را مخالف توافق میان خود و دولت درمورد سیاست پناهنده‌پذیری می‌دانند. یکی از این موارد، اختصاص دادن نیمی از تعداد پناهجویان سهمیه‌ای سازمان ملل به پناهجویانی‌ست که به دلیل پیوند خانوادگی به سوئد می‌آیند.

فردریک ملم، سخنگوی سیاست هم‌پیوستگی حزب لیبرال‌ها از نقض توافق پناهنده‌پذیری دولت با احزاب بورژوایی اظهار نگرانی می کند. او می‌گوید بستن یک راه قانونی مهاجرت به سوئد و استفاده ازحق پناهجویان سهمیه‌ای به شکلی دیگر، موضوعی نبوده که آنها در پاییز درمورد آن توافق کرده بودند.

یکی از موارد توافق پاییز میان دولت و احزاب بورژوایی، افزایش تعداد پناهجویان سهمیه‌ای از ١۹٠٠ نفر به ۵٠٠٠ نفر درسال بود. دولت اینک می‌خواهد نیمی از این ظرفیت را به پیوند خانوادگی اختصاص دهد. به نظر انی لوف، رهبرحزب سنتر، چنین تصمیمی علاوه بر نادیده گرفتن توافق پاییز، باعث نگرانی پناهجویانی می شود که نمی‌توانند از کمپ‌های محل اقامت خود به سوئد بیایند.

معاون حزب مودرات، الیسابت سوانتِسوُن نیز می‌گوید که پناهجویان سهمیه‌ای که در کمپ‌های پناهندگی زندگی می‌کنند بیشترین نیاز را به محافظت دارند و عوض کردن آنها با پناهجویان پیوندخانوادگی بسیار نامناسب و قابل ملاحظه است.
حزب دیگر اتحادبورژوایی، حزب دموکرات‌مسیحی و دو حزب چپ و دموکرات‌های سوئد نیز با این پیشنهاد مخالف هستند و این مخالفت‌ها احتمال تصویب این پیشنهاد را در پارلمان برای دولت دشوار می‌کند. به نظر انی لوف، رهبر حزب سنتر اقدام دولت در بی‌توجهی به توافق پاییز و انتخاب راهی متفاوت بدون این‌ که چهارحزب دیگر را درجریان بگذارد، خیلی چشمگیراست و به جای اعمال ریاست، عدم قبول مسئولیت را درچنین شرایط دشواری نشان می‌دهد.