JO-anmälan mot Fagersta kommun

3:04 min

Fagersta kommun har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, efter att ha dröjt för lång tid med att lämna ut en offentlig handling.

Trots att grundlagen säger att det ska ske skyndsamt tog en av Fagerstas kommunrevisorer över en månad på sig att lämna ut en offentlig handling.

JO har beslutat att inleda en utredning. Fagersta kommun säger att de ska vidta flera åtgärder för att det här inte ska hända igen.

– Vi har sett brister i det här. Vi tror att den här situationen hade kunnat undvikas helt om kommunrevisionens handlingar fanns lagrade digitalt vilket de inte gör. Vi tycker därför att vi bör undersöka möjligheten att införliva deras ärendehantering i kommunens ärendehanteringssystem, säger Marino Wallsten (S), kommunstyrelseordförande i Fagersta. 

Kommunstyrelsen har beslutat hur de ska svara Justitieombudsmannen och har också planer på en utbildning om offentliga handlingar för de som behöver inom kommunen.