KU-förhör om det brutna Saudi-avtalet

2:22 min

Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet med Saudiarabien och ärendets hantering.

Utrikesminister Margot Wallström frågas ut. Ekots grävreporter BG Bodin rapporterar på plats. Han är en av två reportrar bakom avslöjandet som fick namnet Saudivapen, en granskning som prisats många gånger.

KU-anmälan är gjord av Kristdemokraterna, och det är Tuve Skånberg (KD) som inleder utfrågningen av Wallström. Han citerar Wallströms olika uttalanden. Enligt KD har de varit motsägelsefulla och oförenliga.

– Anmälaren försöker koka en politisk soppa med utryckta citat, svarar dock Margot Wallström.

Tuve Skånberg utvecklar inte vad i Wallströms uttalanden som ska ha varit i strid med konstitutionen. Han kommenterar inte heller Wallströms påstående att citaten är ryckta ur sitt sammanhang.

Wallström förklarar att det specifika med utomrättsliga avrättningar just är att de sker utanför det rättsliga systemet och därför svåra att bevisa.

– Vad vi vill åstadkomma är att stater tar sitt ansvar och undersöker, vilket den israeliska regeringen nu har gjort, säger hon.

Hon framhåller att hennes uttalanden ligger helt i linje med svensk utrikespolitik, som även den förra regeringen lade fast, samt att Carl Bildt också använt uttrycket.