Varför byggs så många fula hus?

9:23 min

I flera år har en debatt pågått om hur svenska städer förfulas genom att gamla byggnader ersätts av nya, där kontorsbyggnader och bostäder, med en modern arkitektur som inte tilltalar alla. Ibland tycker inte ens arkitekterna själva att det som ritas är snyggt, och byggnadernas estetiska värde kommer ofta i andra hand. Vår reporter Lena Bejerot gav sig ut bland huvudstadens nybyggnationer.