Konsum varslar 160 anställda

4:42 min

Nu står det klart att Konsum Värmland varslar 160 personer vid Distributionscentralen på Orrholmen i Karlstad.

Det är alla kollektivanställda inom lager- och transportfunktionen, och alla tjänstemän på Distributionscentralen och huvudkontoret, som berörs av varslet.

Anledningen är att lager- och logistikverksamheten ska samordnas med Coop Sverige Logistik, och administrationen ska rationaliseras.

– Beslutet har tagits utifrån den ekonomiska situation som Konsum Värmland har varit inne i de senaste åren, med de negativa resultaten som vi har haft. Det innebär att vi måste göra radikala förändringar som ger oss en möjlighet att bli ett välmående företag igen, säger Tomas Sjölander VD på Konsum Värmland.

Nu startar förhandlingar som ska slå fast hur många som i slutändan får sluta. Totalt arbetar runt 340 personer på anläggningarna vid Orrholmen.

– Ja det är klart att det har kommit fram olika lösningar i samtalen med facket. Men om vi ser till processen så har vi från vår sida tillsammans med de fackliga lagt ner över tusen timmar att jobba igenom underlaget och de beräkningar som vi har gjort. Vi har också tagit in en arbetstagarkonsult på fackets inrådan som har granskat vårt förslag och utredningen som vi har arbetat fram. Han har egentligen bekräftat att de vi gör är till stora delar helt korrekt med hänsyn till den situation vi är i, säger Tomas Sjölander VD för Konsum Värmland.