Landshövdingen kritisk till Svealandsregionen

1:38 min

Landshövding Liselott Hagberg tycker att den föreslagna Svealandsregionen inte ger de bästa förutsättningarna för de nuvarande länen i den att växa. Fokus bör ligga på jobbutveckling och inte främst sjukvård, menar hon.

Sörmland är ju tänkt att bilda region med Västmanland, Örebro, Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län.

Svealandsregionen följer den sjukvårdsregion som Sörmland redan ingår i idag, men det vore fel att utgå ifrån sjukvården menar landshövdingen.

– Sörmland tillhör på ett allt tydligare sätt Stockholm-Mälarregionen och då bör det stödjas det som gör att vi blir starkare framåt. Jag kan inte riktigt se det i det här förslaget, säger landshövding i Sörmland Liselott Hagberg. 

Även Moderaterna i Sörmland tycker att den nya regionen inte tar hänsyn till arbetsmarknaden. De tycker också att det är för tidigt att de nya regionerna är tänkta att vara klara 2019, skriver de in debattartikel i Eskilstuna Kuriren idag.