Luleås billiga fjärrvärme kan påverkas av miljöstål

1:29 min

Planerna på att utveckla ett helt koldioxidfritt stål kan komma att påverka Luleås billiga fjärrvärme i framtiden.

 

I veckan presenterade SSAB, Vattenfall och LKAB planerna på att utveckla ett koldioxidfritt stål. Skulle det bli verklighet så blir restprodukten i stålverksprocessen vatten och det skulle innebära att man måste hitta nya värmekällor för att försörja Luleå med fjärrvärme.

– Ja då får man bygga ett nytt system för att producera fjärrvärme. De här processerna som vi tittar på producerar inga brännbara gaser, säger Nils Edberg, platschef på SSAB. 

Fjärrvärmen i Luleå produceras i huvudsak i kraftvärmeverket Lulekraft AB som ägs av SSAB och Luleå Energi. Bränslet är brännbar överskottsgas från SSAB ståltillverkning. Kapaciteten på överskottet från SSAB har en kapacitet på 200 MW värme och 100 MW el. 

Men om det skulle bli vätgasreduktion i masugnarna så blir restprodukten vatten i stället för brännbara gaser. Bra för miljön men råvaran till Sveriges billigaste fjärrvärme skulle förvinna om det koldioxidfria stålet blir verklighet. 

– Man får försöka hitta miljövänliga löningar även för den delen. Men det här ligger lång fram i tiden så vi behöver inte oroas ännu i vart fall, säger Nils Edberg.