Politiker i stormöte för att rädda Dalabanans framtid

1:51 min

Idag har toppolitiker och landshövdingar haft ett stormöte för att ta krafttag mot den hotade Dalabanan. Ett 40-tal representanter från de olika kommunerna längs med Dalabanan har deltagit för att försöka hitta en strategisk lösning på banans krisläge.

Det är Dalabanans intressenter som är initiativtagare till stormötet, och som fick ett stort gensvar då landshövdingarna från både Dalarna, Uppsala och Västmanland fanns på plats. 

Diskussionerna kring hur man ska utveckla och rädda Dalabanans framtid engagerade och tanken var att tänka fritt menade Abbe Ronsten (S), kommunalråd i Säter och ordförande för Dalabanans intressenter. Han menar att det krävs en kraftsamling nu. 

– Det här måste vi ta nya krafttag för nu, för spåret behöver mer resurser nu än någonsin just nu, säger Ronsten. 

Om underhållet inte sköts så riskerar Dalabanan att tvingas sänka hastigheten vilket ökar restiden med upp till 45 minuter. 

– Resurserna för det underhållet finns inte nu, det ligger för långt bort och det är den kortsiktigt mest allvarliga utmaningen vi står inför just nu, säger Abbe Ronsten.