Utrikesfödda nekas oftare sjukpenning

2:18 min

Personer som är födda utanför Sverige får oftare avslag när de ansöker om sjukpenning än personer födda i Sverige, oavsett sjukdomsdiagnos. Det visar en ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen. En delförklaring kan vara att Försäkringskassan brister i sina utredningar.

Myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen har granskat 29 000 avslag och över en miljon bifall om sjukpenning för att hitta förklaringar till varför nekad sjukpenning är vanligare för utrikesfödda än svenskfödda personer.

– Skillnaderna kan inte förklaras av ålder, utbildning, yrke, bransch eller inkomst, säger Martin Söder, som gjort utredningen.  

En faktor som däremot ses som en delförklaring är personernas koppling till arbetsmarknaden. Om man är arbetslös, ställs ens arbetsförmåga mot generella uppgifter på arbetsmarknaden, till skillnad från om man är anställd. Då ställs ens arbetsförmåga först endast mot de specifika arbetsuppgifter som ingår i anställningen, och sannolikheten att sjukpenning beviljas blir större. 

– Eftersom utrikesfödda i högre utsträckning är arbetslösa så får de oftare avslag vid ansökan om sjukpenning, säger Martin Söder. 

Men brister i Försäkringskassans handläggningar har också framkommit i granskningen. När det gäller avslag visar granskningen att ansökningar inte har kompletterats som de ska enligt Förvaltningslagen. Tolkhjälp har inte heller erbjudits i alla fall där behov funnits.

Vid bifall för svenskfödda personer har sjukskrivningarna i flera fall baserats enbart på en telefonkontakt mellan läkare och patient, något som strider mot Socialstyrelsens principer om sjukskrivning.

– Det är en viktig signal, att vi får tydliggöra det ännu mer för våra handläggare, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan. 

– Det har ju också framkommit att tolkhjälp inte har erbjudits när behov för det har funnits?

– Ja, där måste vi se hur vi kan erbjuda tolk när vi får kännedom om att en person behöver hjälp. Då borde vi vänta med utredningen tills vi har tolkhjälp, absolut, säger Cecilia Udin. 

I rapporten, som specifikt har granskat sjukskrivningsärenden för ryggbesvär, framkommer också att svenskfödda personer i högre grad har genomgått röntgenundersökningar. Det stämmer överens med annan forskning, som visar att resursstarka personer i vissa fall får mer vård än resurssvaga.

Martin Söder, utredaren på Inspektionen för socialförsäkringen, tycker att de läkare som sjukskrivit patienter utan att träffa dem, borde skärpa sig.

– Vissa läkare måste ta sig i kragen och följa Socialstyrelsens principer för sjukskrivning, säger han.