Järv med sändare hjälper forskarna

3:18 min

En järvhanne i Ångetrakten har fått en sändare runt halsen så forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet ska lära sig mer om hur järven rör sig i området.

Det är flera järvar i skogslandet som fått sändare och en av dessa finns i gränslandet mellan Västernorrland och Jämtland. Forskaren som leder projektet heter Jens Persson.

– Det handlar om hur man ska kunna förvalta de stora rovdjuren. Vi kan se att järven oftare söker sig utanför renbetesområdet och eftersom det är svårare att spåra utan snö behöver vi använda det här tekniska hjälpmedlet.

Järven är en tuffing som kan ta smärta och den rör sig både långt och ganska snabbt trots att den ser klumpig ut. För Västernorrlands del är det just en hanne som är särskilt intressant eftersom den nu bär med sig sändare och batteri.

– Batteriet håller nog i åtta till tolv månader beroende på hur ofta vi tar positioner på den.

Har järven något namn?

- Nej, den har ett ID-nummer.

Vill du ha hjälp av P4 Västernorrland att ge järvhannen ett namn?

- Ja, det är en god idé. Då vet man lättare vilken järv man pratar om, säger Jens Persson.

Många har tagit chansen att ge ett namnförslag på järvhannen på P4 Västernorrlands facebooksida.

Jag tycker den ska heta järven Järmund.

Eftersom arten heter Gulo gulo skulle den kunna heta "Gulor". Ett annat alternativ är GulOtto.