Nytt europeiskt kulturcentrum för romsk konst och kultur i Berlin

Institutionen för romsk konst, European Roma Institute for Arts and Culture, ERI, vill synliggöra romsk konst och kultur och få den att ha en permanent roll på konst- och kulturscenen i dagens Europa.

P1 Kultur - podd. Hör ett längre reportage om romsk konst

Idag, den 8 april, firas romernas nationaldag och samtidigt blir det offentligt att ett nytt europeiskt kulturcentrum kommer att få sitt säte i Berlin. Det går under namnet European Roma Institute for Arts and Culture, bekräftar Timea Junghaus, konsthistoriker och curator och en av många som arbetat frivilligt de senaste åren för att det kulturcentret ska kunna bli verklighet.

Kulturnytt träffar Timea Junghaus på en utställningen (Re-)Conceptualizing Roma Resistance på Festspielhaus Hellerau utanför Dresden i Tyskland. Utställningen visar romsk samtidskonst och är ett typiskt exempel på en viktig utställning som nu äger rum lite i skymundan och som ERI kan komma att lyfta fram.

 - ERI är tänkt att fungera som en medlemsstyrd organisation och som ett nav, där kulturutövare av olika slag kan bli medlemmar, berättar Timea Junghaus.

 -  Det kan vara allt från organisationer till enskilda individer som bildkonstnärer och musiker, men även forskare och akademiker, publicister och författare. Framför allt handlar det om att romska kulturutövare behöver en infrastruktur och ett fungerande nätverk och här kommer ERI att fylla en viktig och saknad funktion, säger Timea Junghaus.

Hon menar att institutionen kommer att fungera stödjande, men även och förhandla i medlemmarnas sak, vilket i sin tur kommer att leda till att rosmk konst och kultur kommer att synliggöras och få en permanent roll i dagens Europa.

Det ekonomiska stödet till institutet kommer under de första fem åren till största delen att komma från Europarådet och Open Society Foundation, som leds av miljardären George Soros.