جزییات مقررات جدید پناهندگی

4:09 min

پناهجویانی که به عنوان پناهنده شناخته می شوند و اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند، حق پیوند خانوادگی با همسر، همزی و فرزندان زیر ١۸ سال خود را خواهندداشت. این نمونه ای از تغییرات پیشنهادی دولت برای سیاست پناهنده پذیری ست.  

پیشنهاد برای انجام تغییراتی در مقررات پناهنده‌پذیری که روزگذشته، چهارشنبه توسط وزیرامورمهاجرت، مورگان یوهانسوُن معرفی شد، موارد مختلفی را دربرمی‌گیرد. او هنگام معرفی این پیشنهادها گفت که اگر در۶ ماه آینده ١۴٠ هزار پناهجوی جدید به سوئد بیاید، به تخمین اداره مهاجرت تا تابستان، محلی خالی برای سکونت آنها وجود نخواهد داشت. باتوجه به چنین وضعیتی، او گفت که قوانین پناهنده‌پذیری سوئد برای سه سال آینده در پایین‌ترین حد تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا درنظر گرفته شده چون که کشور، امکان پذیرش پناهجویانی درسطح سال گذشته را ندارد. پیشنهادهای جدید شامل کودکان پناهجوی تنها و خانواده‌های بچه داری که پیش از ٢۴ نوامبر سال ٢٠١۵ تقاضای پناهندگی کرده اند، نمی شود. بزرگ‌‌سالانی که بچه ندارند و پیش از ٢۴ نوامبر ٢٠١۵ تقاضای پناهندگی کرده اند، مانند تمام پناهجویان دیگر، حق استفاده از پیوندخانوادگی را دارند. افراد زیر ٢۵ سال درصورت به پایان رساندن دوره دبیرستان یا مشابه آن و توانایی تامین زندگی خود، اجازه اقامت دائم دریافت می‌کنند. دلیل ارائه‌ی این پیشنهاد، تشویق جوانان و نوجوانان به تحصیل به جای یافتن کاربرای گرفتن اجازه اقامت است. کودکان پناهجو می‌توانند در برخی موارد مانند داشتن بیماری ثابت و ماندگار، اجازه اقامت دائم دریافت کنند. پناهجویانی که با پیوند خانوادگی به سوئد می‌آیند نیز در مواردی خواهندتوانست به عنوان نیازمند مخافظت از حق بررسی پرونده خود و دریافت اجازه اقامت دائم برخوردارشوند. موارد دیگر در پیشنهاد دولت چنین است: به پناهجویانی که تشخیص داده می‌شود دارای شرایط پناهندگی هستند، اجازه اقامت سه ساله داده می‌شود. پناهجویانی که نیازمند محافظت تشخیص داده می‌شوند، اجازه اقامت ١٣ ماهه دریافت می‌کنند. اجازه اقامت پس از به پایان رسیدن مدت اعتبارآن، اگر دلایل پناهجویی هنوز وجودداشته باشد، تمدید خواهدشد. درصورتی که پناهجویان پس از پایان مدت اعتبار اجازه اقامت خود، شغلی به دست ‌آورده و امکان تامین زندگی خود را داشته باشند، به آنها اجازه اقامت دائم داده خواهدشد. پناهجویان سهمیه‌ای سازمان ملل، اجازه اقامت دائم دریافت می‌کنند. مقررات پیوند خانوادگی محدودتر می شود. اگر وضعیت پناهجویانی که پس از ٢۴ نوامبر ٢٠١۵ درخواست پناهندگی کرده اند، نیازمند محافظت شناخته شود، حق استفاده از پیوند خانوادگی را نخواهندداشت. اما اگر این تصمیم درتضاد با قوانین سوئد دراین زمینه باشد، اجازه اقامت دائم داده خواهدشد.
پناهجویانی که به عنوان پناهنده شناخته می شوند و اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند، حق پیوند خانوادگی با همسر، همزی و فرزندان زیر ١۸ سال خود را خواهندداشت. درمورد همزی، هم دو جنس مخالف و هم هم‌جنس را دربرمی‌گیرد. کودکان تنها نیزازحق پیوستن پدر و مادر خود برخوردارند. در پیشنهادجدید، مقررات تامین هزینه زندگی برای پیوندخانوادگی سخت‌تر شده و پناهنده باید بتواند علاوه بر خود، هزینه زندگی اعضای خانواده را نیز تامین کند. اگر اعضای خانواده یک پناهجو یا نیازمند محافظت درطول سه ماه اولی که او اجازه اقامت دریافت کرده، تقاضای پناهندگی کنند، مشمول مقررات تامین هزینه زندگی نمی‌شوند. استثنایی نیز که درحال حاضر دراین مورد برای شهروندان سوئد، شهروندان کشورهای همکاری اقتصادی اروپا (EES) و سویس و نیز برای پناهندگانی که بیش از ۴ سال در سوئد زندگی کرده‌باشند وجوددارد، برداشته خواهدشد.
این تغییرات درصورت تصویب در پارلمان از ٢٠ ژوئیه به اجرا درخواهدآمد و برای تنها سه سال اعتبار خواهدداشت.