Plus blev minus i landstingsbudget

Landstinget Blekinges ekonomiska resultat för 2015 slutar på minus 16 miljoner kronor och inte som tidigare redovisats på plus 2 miljoner kronor.

Landstinget har fått kritik från revisorerna om att landstingets fastigheter värderats till omkring 18 miljoner kronor för högt värde. Det beror på att avskrivningar på grund av ett datortekniskt systemfel inte gjorts enligt gällande plan, det skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Landstingsstyrelsen har vid ett extra sammanträde i dag godkänt justeringen av årsredovisningens bokslutsdel. Bokslutet ska godkännas av landstingsfullmäktige på måndag.