#bestonochjonas

Svårt att få en blandad befolkning i nya stadsdelar i Örebro

0:47 min

Nya stadsdelar i Örebro blir så dyra att många inte kan bo där. Det innebär att det är viktigt med andra mötesplatser i Örebro för att minska segregationen.

Det säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro kommun, med anledning av hur Beston Kalefa och Jonas Edlund i Avsnitt 1 av #bestonochjonas   resonerar kring hur uppdelad Örebro är som stad.

Vivalla till exempel är i sig inte segregerad menar Beston Kalefa i podden, eftersom det bor så många nationaliteter där. Däremot är den geografiskt avskild.

– Vivalla är en stadsdel som är isolerad redan när den byggdes. Jag har lyssnat på podden, och Beston har ju en poäng när han säger att Vivalla inte är segregerat när det kommer till befolkningen. Det finns ju betydligt mer homogena bostadsområden i Örebro, säger Peder Hallkvist, och fortsätter:

– Örebro är en stad som är relativt splittrad, men nu planerar vi många nya stadsdelar som vi försöker använda för att skapa länkar mellan de befintliga stadsdelarna.

Örebro är en stad som är relativt splittrad.

 

Bygger man speciellt för att få ihop olika kulturer när man bygger nytt?

– Det är väldigt svårt att bygga nya stadsdelar för alla eftersom det är så dyrt med nybyggen. Så det är svårt att få en blandning i nya stadsdelar. Därför är det viktigt att skapa andra mötesplatser, till exempel hur man anlägger skolor, så att folk kan mötas.

– Tegelbruket, nya skateparken och Stadsparken är viktiga mötesplatser där alla kan mötas, säger Peder Hallkvist.