Arg och politisk Sofia Jannok på nya "Orda - this is my land"

3:34 min

Sofia Jannok är en svensk-samisk artist och startade sin karriär när hon som 11-åring började turnera med sin jojk. Med sina tidigare tre album har hon placerats i världsmusikfacket. Den fjärde skivan skulle kunna vara spretig: tre språk, elektroniskt, pop, rap, jojk, fältinspelningar och dokumentära samplingar.

Skivan börjar med en militärisk virveltrumma och de första orden är "This is my land". Det är ingen tillfällighet.

Sofia Jannok är arg. Hon är tydlig. Hon är politisk. Hon är personlig.
Först i slut-refrängen kommer ceremonitrumman - men då vet vi redan var i världen vi är. Vad det ska handla om, och vilka.

Skivan heter "Orda - this is my land". På svenska översätts "Orda" som "trädgräns", men Sofia har utvecklat att det handlar om platsen där flera landskap möts - men alla har samma rätt att existera - och alla är lika naturliga.

Det handlar också om att vara delad, sökandes efter balans.

På skivan finns 15 spår som fritt blandar engelska, svenska och samiska. Borta är den drömska, i världsmusik-facket placerade Sofia Jannok, hon som exotifierades till gull-gränsen, och vi får välkomna en artist som är en del av den globala, stora världen.

En artist som tydligt visar hur språket är en viktig del av maktförhållandet mellan majoritet och minoritet - för om man använder sitt minoritetsspråk med stolthet och självklarhet så blir det en maktförskjutning.

Lisa Wall har lyssnat på Sofia Jannoks nya album.

Jag tänker på hur urfolk exotiserats, körts över och utplånats i alla världsdelar i alla tider, och hur väl Sofia Jannok uttrycker det som jag hör alla minoriteter uttrycka.

Min första reflektion - "oj, det här är inget man slölyssnar till!"-  får jag till slut ta tillbaka. Du måste höra helheten. Det är omöjligt att bryta ut politiken ur det musikaliska, det personliga ur texten eller instrumentvalen ur sitt sammanhang. Tematiken kräver att du sammanväver konst och politik.

Sofia Jannok har bestämt sig för att ingen ska kunna missförstå; och hon har samplat statens juridiska ombud i Girjas-fallet. Fallet där en sameby stämde svenska staten för att få tillbaka jakt-och fiskerättigheter på sin egen mark.

Det är spretigt och lite märkligt. Men det ger en dokumentär tyngd till verket som det annars inte haft.

När jag lyssnar närmare på texterna - och läser dem - så påminns jag om den amerikanske icke-vita poeten Langston Hughes dikt "I Too Sing America". Den slutar så här:

"They'll see how beautiful I am
and be ashamed
I too am America"

Genom att höras - och ta sig ton - förskjuts í Hughes dikt gränserna för vem som får "vara Amerika". På samma sätt blir Jannoks texter, genom att hon sjunger på sapmi och ger det samiska perspektivet ton, ett sätt att förskjuta gränserna för vem som egentligen är svensk.

Sofia Jannok är en viktig röst i Sverige - och nu börjar hon på allvar kräva att vi lyssnar.

Jag-perspektivet är så viktigt. Det är upplevt. Därför är det sant. Oavsett dokumentära samplingar.

Som album är "Orda" utmärkt. Och trots sin spretighet blir det´, genom sin tydliga avsändare, ett sammanhållet och ljuvligt argt verk.