Bakslag för Gävle kommun om äppelträdet

2:08 min

Gävle kommun har misslyckats med att köpa tillbaka tomten där det omdiskuterade äppelträdet står. Fastighetsägaren som vill bygga sju radhus i Sofiaparken har nämligen sagt nej till Gävle kommuns bud på 6,3 miljoner kronor för tomten. Därmed kan äppelträdet fällas, som Gefle Dagblad var först med att rapportera om.

– Det är bara för oss att finna oss i att de inte vill sälja tillbaka tomten till oss, säger Liberalernas Kommunalråd Helene Åkerlind.

Men hur känns det?

– Jag tycker det är ledsamt, och jag kanske tyckte det var ännu mer ledsamt när trädet blev utsatt för sabotage och fick de här hålen i sig. Den dagen tyckte jag var ännu mer sorglig faktiskt.

Vet du varför han har tackat nej?

– Som jag upplever det vill han bygga på tomten, men det får ni fråga honom om. Men det är hans tomt och han har gjort allting rätt och han bestämmer själv vad han ska göra på tomten och det finns en byggrätt för de här sju radhusen.

Kan det vara så att 6,3 miljoner kronor var ett för lågt bud?

– Det vet jag inte, men det är det bud vi kan ge. Det är markens värde och de utlägg och kostnader som markägaren har haft. Vi kan inte som kommun betala ett överpris för något.

Du vill ju att äppelträdet ska stå kvar. Finns det någonting som ni kan göra för att rädda äppelträdet?

– Vädja till markägaren att han också tycker att det är ett fint träd och att han har möjlighet att ha kvar det på sin mark, säger Helene Åkerlind, Liberalernas kommunalråd.

I mitten av november kom Mark- och miljödomstolens dom som innebär att Sveriges kanske största äppelträd i Gävle får huggas ner och att radhus får byggas på platsen.

Dagens överklagan lämnas in till Mark- och Miljööverdomstolen som i december beslutade att man inte beviljar prövningstillstånd för det snart 200-åriga trädet.

I början av mars kom Gävle kommun med beskedet att man ville köpa tillbaka tomterna där det omdiskuterade äppelträdet står. 

Kommunen lade ett bud på 6,3 miljoner kronor till nuvarande markägare -vilket är 2,1 miljoner kronor högre än inköpspriset.

Men nu kommer alltså beskedet att fastighetsägaren säger nej till kommunens bud.

Vi har sökt fastighetsägaren för en kommentar.