Studie: Föreningar stärker funktionsnedsatta

1:43 min

Egna föreningar ger personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad makt över sina egna liv, enligt en studie på Halmstad högskola.

I föreningarna kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig att ta mer plats i samhället.

Ibland tvekar jag när jag ska ställa frågor. Men sen ångrar jag mig. Genom att vara medlem i en förening har jag lärt mig att lättare våga ställa frågor

Ett 50-tal personer med intellektuell funktionsnedsättning har under två dagar sammanstrålat i Halmstad för presentation av en omfattande studie.

Den är gjord av flera forskare, under ledning av Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på högskolan i Halmstad.

– Där kan man träffa andra som har samma erfarenhet och få tips om hur de vågat stå på sig, säger Magnus Tideman.

Målet med studien har varit att belysa vilka frågor som är viktiga för personer med intellektuell funktionsnedsättning och ta reda på hur föreningslivet kan ge styrka och självförtroende för att de själva ska kunna påverka och styra sina liv mer än tidigare.

Vissa av deltagarna i studien tycker att de känner sig som en ny människa sedan de gått med i en förening och att de därmed lättare kan säga ifrån när andra vill bestämma över dem.

– Jag önskar mig dock ett bättre samhälle, där alla med intellektuell funktionsnedsättning kan säga vad de tycker och tänker. Det skulle vara mer rättvist, säger Veronique från Karlshamn.

Magnus Tideman säger att personer med intellektuell nedsättning kan förstå och klara av mycket mer än vad många tror.

– Många människor har länge trott att de ska bestämma åt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men erfarenheten här visar att de kan mycket mer.

Egenorganiserade föreningar finns till för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I Sverige startades de första på 1970-talet. Men först sedan cirka 15 år tillbaka har de fått en stor spridning i landet.

Forskarna har främst kontaktat medlemmar i egenorganiserade föreningar som Klippan och Grunden, vilka finns på olika håll i Sverige.