Nya körkortsregler kritiseras

1:48 min

De nya regler som gäller för förarproven sedan den 1 maj 2015 lägger fokus på trafiksäkerheten, istället för lågfartproven för den som vill ta motorcykelkörkort. Reglerna ändrades för att underlätta för kvinnor att ta körkort, men körskolläraren Anders Näslund i Boden är starkt kritisk.

Det var under förra året som Transportstyrelsen ändrade provföreskrifterna för motorcykelkörkort, för att göra det lättare för kvinnor att klara körproven.

– Vi i branschen är lite besvikna för det kanske blir lite ensidig träning och vi vill därför ha kvar de gamla provföreskrifterna. Någon skillnad då det gäller män och kvinnor, då det gäller att nå sitt mål ska det inte vara, säger körskolläraren Anders Näslund i Boden.

Idag ligger fokus på trafiksäkerheten istället för på lågfartsproven och det kan få allvarliga konsekvenser menar Anders Näslund.

– Det finns en risk om proven är för enkla. Om kravnivån på provsituationen inte är nog hög, så får vi förare som är mindre lämpliga att köra.

Men Olof Stenlund vid Transportstyrelsen är av en annan åsikt.

– Det är ju fortfarande samma kravnivå som tidigare, så vi tror inte att trafiksäkerheten äventyras i skymda vägkorsningar, säger Stenlund.