Lång återbetalningstid

Det tar nästan 60 år innan Öresundsbrons landanslutningar på den danska sidan är helt betalda.
Det visar en rapport om Öresundsbrons ekonomi, som det danska trafikministeriet tagit fram. Den långa återbetalningstiden är ett problem eftersom den danska staten borgat för skulderna. Till landanslutningarna räknas tåg och vägförbindelser på Amager. Dessa skulle från början finansieras med överskottet från broavgifterna.