Nu skjuts det med kanon på Leharen

0:53 min

Artilleriet är tillbaka på ön Leharen vid södra hamninloppet till Gävle. Förr skulle kanonerna på Leharen avvärja invasionsförsök av främmande makt, i dag handlar det om en gasolkanon som ska skrämma skarvar från att häcka på ön.

Gasolkanonen har inköpts av Länsstyrelsen, men det är Gävle kommun som i praktiken handhar de praktiska arrangemangen i den nu påbörjade offensiven mot den ovälkomna skarvkolonin på Leharen. Det berättar Pär Granström, fritidsstrateg vid Gävle kommuns Kultur- och fritidsförvaltning.

– Vi måste försöka göra något åt skarvproblemen på Leharen, eftersom just den ön har utpekats som ett rekommenderat besöksmål med gästhamn, krigstidsminnen och naturvärden som gör skarven olämplig just här, säger han.

Även närheten till fritidsbebyggelse på Limön har bidragit till det beslutet, förklarar Pär Granström.

– Förhoppningen är nu att gasolkanonen som åstadkommer ganska starka knallar några gånger per dygn ska förhindra att skarven slår sig ner just här, säger han.

Spillningen förstör 

Leharen i Yttre fjärden, precis intill södra farleden till Gävle, är en av de större bland totalt 130 öar i naturreservatet Orarna som bildar Gävles för många helt okända skärgård. Det är en arkipelag på kalkberggrund med enligt Länsstyrelsen många skyddsvärda växt- och djurarter. Hit räknas förstås också skarven, en sjöfågel som på grund av att den häckar i stora kolonier och med sin ammoniakhaltiga spillning snabbt ödelägger de öar den slår sig ner på.

Skarven är illa sedd

Därför är skarven också ofta illa sedd, trots att den är en värdefull fågelart, skyddad av EU:s fågeldirektiv. Det säger Anna Jansson, handläggare vid länsstyrelsens Natur- och viltenhet som ansvarar för upprätthålla den känsla balansen mellan naturvärden och människors intressen.

– Det är svårt! Fågelvänner gillar inte att vi skrämmer skarv, men stugjägare kan också med rätta klaga över de olägenheter som skarvkolonier kan medföra, menar hon.

Skarvmassaker 2014

De senaste åren har det också varit flera turer kring skarvkolonierna utanför Gävle. Bland annat har träd sågas ned och bon plundrats av okända förövare. För två år sedan skövlades också skarvkolonierna på Båkharen och Skräddarhällan då hundratals fågelungar slogs ihjäl och äggen krossades. Händelsen kom att betecknas som " det största artskyddsbrottet någonsin" i Gävleborg och mot den bakgrunden är gasolkanonen att föredra säger Pär Granström.

– Däremot kan vi förstås inte vara säkra på att det fungera. På andra håll har metoden lyckats förhindra att skarv etablerat sig, men samtidigt måste man ju förstås vara beredd på att de i stället slår sig ner någon annan stans, säger han.