Få pollenvaccinationer i Norrbotten

2:37 min

Ingen som uppfyller kriterierna för att få pollenvaccination förvägras möjligheten i Norrbotten, det säger Anna Sandin, barnallergolog vid Sunderbyns sjukhus och bemöter därmed kritiken från Astma- och allergiförbundet.

I Halland är det fem gånger så många som får pollenvaccination som i Norrbotten, det redovisar Astma- och allergiförbundet i statistik och kritiserar samtidigt att det är så stora skillnader i Sverige.

Anna Sandin, läkare och specialist på barnallergier vid Sunderby sjukhus, menar dock att alla som får remiss - för att de uppfyller kriterierna efter utredning - erbjuds den effektiva, men tidskrävande allergivaccinationen även inom Norrbottens läns landsting.

Det finns däremot förklaringar till att det är så få som faktiskt får behandlingen i Norrbotten. Sunderbyns sjukhus är till exempel det enda sjukhuset i länet som utför vaccinationer mot pollen.

– Behandlingen i sig är allvarlig på så sätt att den kan framkalla en allergisk chock och det måste vi ha beredskap på.

Det krävs alltså särskild kompetens som i sin tur kräver patientunderlag för att den kompetensen ska upprätthållas. Och naturligtvis kan avståndet till sjukhuset i Sunderbyn avskräcka, vilket är ett bekymmer men svårt att undvika menar Anna Sandin.

– Befolkningen är utspridd, men vi måste koncentrera behandlingen till två kliniker i Norrbotten.

Kanske är det på grund av avståndet i kombination med den utdragna behandlingen -  som periodvis kräver besök på sjukhuset varje vecka  i tre års tid - som vissa helt enkelt väljer att inte genomföra behandlingen.

– Det kan ju också ha något att göra med vår relativt korta pollensäsong i kombination med avståndet till sjukhuset; att de som är berättigade till vaccination faktiskt väljer i att uthärda med hjälp traditionell behandling.