Länsveterinär kontrollerar utpekad veterinär

2:35 min

Länsveterinären i Kalmar län kommer att agera med anledning av det "larm" som 18 veterinärer på Gotland kommit med.

Länsveterinären Ingrid Nissen i Kalmar har informerats om misstanken att en hästpraktiserande veterinär från Kalmar län medverkar till övertädan av det behandlingsförbud som gäller för personer utan rätt utbildning.

- Den information som vi fått är att den veterinär som har försett hästtandtekniker med lugnande medel är bosatt i vårt län. Vi har fått namnet på honom också. Vi ser allvarligt på den här typen av anmälan så vi kommer att prioritera en kontroll. Finns det sedan anledning så kan vi till exempel anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, säger länsveterinären i Kalmar.

- Syftet är ju att det inte ska lämnas ut läkemedel på det här sättet, säger Ingrid Nissen.

Vem som helst som vill raspa hästtänder och tycker sig behärska den konsten kan kalla sig hästtandtekniker. Det är en lekmannasyssla - alltså ingen skyddad yrkestitel. Det man får göra är enklare behandlingar som inte orsakar lidande hos djuren. Länsveterinären på Gotland har svarat de oroliga 18 veterinärerna att en hästtandtekniker inte får göra operativa ingrepp, t ex dra ut tänder, inte får ge injektioner eller ens utföra åtgärder på en häst som fått lugnande medel av utbildad djurhälsopersonal.

Som P4 Gotland berättat anser veterinärerna att det kan röra sig om misstänkt brott mot djurskyddslagen när så kallade hästtandtekniker utför vissa behandlingar.

Länsveterinären på Gotland har svarat att hon är bakbunden eftersom så kallade hästtandtekniker inte står under hennes tillsyn. Däremot gör veterinärer det, så därför figurerar nu ett namn på en veterinär som utpekas som medhjälpare när hästtandtekniker utför sina behandlingar.

Länsveterinären i Kalmar Ingrid Nissen förklarar att det egentligen inte är möjligt för en veterinär att samarbeta på det viset.

- Om man har en veterinär som har skrivit ut lugnande medel så ska den veterinären ha undersökt djuret och förvissat sig om att det klarar av att få ett lugnande medel. Sedan får man överlåta till exempel att klippa hästen, tvätta ett sår, lägga ett bandage. Tandraspning kan vara lite i en gråzon; det ska absolut inte orsaka lidande hos hästen. Men andra tand- och munhåleingrepp får man absolut inte göra, säger Ingrid Nissen.

Så om en veterinär har medverkat med lugnande medel så att en hästtandtekniker har kunnat utföra ett operativt ingrepp; till exempel dra ut så kallade vargtänder, då har det skett ett brott mot djurskyddslagen?

- Då har det framför allt skett ett brott mot veterinärens tjänsteutövningsbestämmelser, men också ett brott mot djurskyddslagen och då är det ju framför allt djurägaren som ställs till svars för det, säger Ingrid Nissen.

Det behandlingsförbud som finns i lag, och som begränsar vilka som får göra operativa ingrepp och ge injektioner, finns för att öka djurskyddet vid olika behandlingar på djur.

Och alla behandlingar som bryter behandlingsförbudet får bara utföras av djurhälsopersonal med rätt kompetens.

Ingrid Nissen anser att det är viktigt att hästägarna vet vad som gäller; att de är ansvariga för att anlita rätt personal när djuret behöver vård.