Hård kritik mot svenskt asylundantag

1:47 min

Sveriges begäran om att få ett ettårigt undantag från omfördelningen av flyktingar inom EU möttes i dag av starka protester i Europaparlamentet. Parlamentets förhandlare Ska Keller från de Gröna i Tyskland, säger nej.

– Vi ska inte börja göra undantag. Det är viktigt att Sverige förblir ett föregångsland för att få fler länder att följa det svenska exemplet, sa Ska Keller.

Det handlar om 567 asylsökande från Italien och 1 830 från Grekland som Sverige vill slippa ta emot. Ett fåtal, menade Ska Keller.

Men Anna-Maria Corazza Bildt, s k skuggrapportör för den konservativa partigruppen i Europaparlamentet, höll inte med.

– Det är upprörande. Sverige straffas för att vi är bäst i klassen. Vi sköter oss, därför får vi ingen hjälp sa Anna-Maria Corazza Bildt.

Hon fick stöd av Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Kristina Winberg.

– Här ska ni bestämma om vi ska få dispens på ett år. Det är skamligt, sa Kristina Winberg.

EU-kommissionen förordar ett ja till Sveriges begäran om dispens och Sverige har också starkt stöd från EU:s regeringar. Men nu ska alltså även Europaparlamentet yttra sig, och där går åsikterna starkt isär.

Den socialdemokratiska gruppen valde i dag att inte ha nån åsikt alls. Det finns argument för och argument emot. Frågan är extremt känslig, sa den tyska socialdemokraten Birgit Sippel.

Vänsterpartisten Malin Björk talade mot att ge Sverige undantag.

– Den svenska regeringen säger att det här sätter press på andra länder att ta emot fler flyktingar, men det blir precis tvärtom, fler vill få undantag, sa hon.