Många i jobb i Angered under 2015

1:30 min

Stadsdelen Angered fick under förra året ner antalet försörjningsstödsärenden med 15 procent. Det genom en jobbsatsning som har lett till att många har fått jobb eller utbildning.

Som vi rapporterat lyckades Göteborgs stad förra året få ut runt 1 200 personer i jobb.

Då jobbade man med individorienterade insatser och koncentrerade sig mycket på nyanlända.

På liknande sätt lyckades man i Angered få ut många i jobb och sänka antalet försörjningsstödsärenden med 15 procent.

Man såg hur kostnaderna för försörjningsstöd steg för varje år i Angered och ledningen bestämde sig för att göra något. Man tredubblade personalstyrkan på verksamheten Jobbhörnet som har funnits sen 2004 och därefter fick 14 personer arbeta med att få ut människor i jobb.

–Vi utgick ifrån varje individs specifika behov, säger chefen för arbetsenheten i Angered, Kristin Egeskog.

Kort efter att man utökat verksamheten såg man positiva resultat och under året har runt 600 personer fått jobb eller börjat någon utbildning och slipper försörjningsstöd. Det positiva resultatet har stor betydelse för stadsdelen på olika sätt menar Kristin Edeskog.

–Självklart påverkar det familjerna och barnen och även stadsdelen, säger Kristin Edeskog.

Anledningen till att det har gått så bra är att personalen hade tid att fokusera på de arbetslösa och hitta sätt att få ut de i jobb. Dessutom jobbade man mycket med att knyta kontakter med arbetsgivare.

Även Göteborgs stad har börjat jobba på liknande sätt och ska under året öppna fyra kompetenscentrum för arbetslösa och den bygger på samarbete mellan staden, arbetsförmedlingen och stadsdelarna.