SKOLA

Välutbildad personal för Tidaholms fritidsbarn

1:26 min

Skolverkets nya siffror visar att utbildningsnivån hos fritidspedagoger sjunker i landet. Men i Skaraborg är trenden en annan.

Snittet i landet är att 47 procent av personalen har högskoleutbildning. Men här går Skaraborg mot strömmen och nästan alla kommuner ligger över snittet. Bäst i Skaraborg är Tidaholm med 75 procent högskoleutbildad personal och det glädjer rektorn på Forsenskolan i Tidaholm Ci Olofsson.

– Det känns jättebra och det är något som vi har jobbat med. Vi vill ha hit lärarstudenter redan från början och visa upp vår verksamhet.

Siffrorna från skolverket visar en nedåtgående trend att utbildningsnivån på fritidshemmen sjunker. Men i Skaraborg ligger nästan alla kommuner över snittet när det kommer till utbildad personal.

Snittet för landet är att 47 procent av fritidspedagoger har högskoleutbildning och de enda kommunerna i Skaraborg som hamnar långt under snittet är Essunga som har 20 procent och Töreboda som har 29 procent högskoleutbildad personal.

Rektor på Forsenskolan i Tidaholm Ci Olofsson menar också att en bra personal speglar barnens resultat.

– Det är jag helt övertygad om och det visar all forskning också. Att barnen också stimuleras på fritids är jätteviktigt.

Och barnen på Forsenskolans fritids verkar också vara väldigt nöjda med sin personal.

– De är bra! De leker med oss när vi vill och hjälper till ute, säger barnen i kör.