STUDIO ETT TORSDAG 7 APRIL

Tre identiska uppgifter - tre olika betyg

12 min

Tre elever vid en skola utanför Stockholm lämnade in exakt samma skrivuppgift men fick tre helt olika betyg. Hur kunde det här gå till? Eller är det så här det kanske alltid har varit? 

– Vi hade misstänkt att vi inte fick rättvisa betyg. Man får sällan de betyg man förtjänar, säger Mimmi Lifvendah som går i årskurs nio. Hon fick högre betyg än sina två kompisar trots att de lämnade in exakt samma text. 

– Det är ju dåligt, det ska inte bli så olika, säger Emilios Kousis. Jag har alltid känt att det varit så men inte kunnat bevisa det.

Elevernas rektor Tapio Liimatainen försvarar att eleverna fick samma betyg trots att de lämnade in samma text:

– De upplever att de lämnat in en uppgift men det här är en typ av processskrivande och där har eleverna jobbat olika över tid så det kan leda till olika bedömningar, här bedöms inte bara produkten utan hela processen. Jag uppskattar att de kommer till mig så att jag kan utreda frågan, säger Tapio Liimatainen.

Men eleverna håller inte med.
– Jag tycker det är konstigt, vi jobbade med det här hemma, så lärarna såg inte hur vi arbetade med uppgiften, säger Mimmi Lifvendah, han säger att det är en process men jag och Felicia som fick C hade samma process men vi fick två olika betyg.

– Det är alltid en kvalitativ bedömning när det gäller texter, det är viktigt att det är tydligt från början vad det är som ska bedömas, i det här fallet borde man haft samma bedömningskriterier i de två klasserna, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.

– Men om det är samma lärare som bedömer två elever på olika sätt, hur rättssäkert är det? frågar programledarna.

– Nej då är det inte rättssäkert, lärarna bör arbeta tillsammans med kollegor på skolan eller mellan skolor för att få en tydlig bedömningsgrund, det finns mycket stöd att tillgå, bland annat på Skolverket. Lärarna måste få tid att utveckla sin professionalism när det gäller bedömningar. Det här är ett evigt problem att lärare gör olika bedömningar av texter, det här fallet är anmärkningsvärt men det har inte att göra med det nuvarande betygssystemet.

– Är det något man får lära sig att leva med?

– Ja men man måste eftersträva att det blir en så lik bedömning som möjligt.