Örebro får en ny brandstation

1:21 min

I takt med att Örebro växer, behöver staden förstärkas med ytterligare en brandstation. Nånstans från Skebäcksbron och österut är en tänkbar placering.

– För att klara behovet framöver så måste vi ha en ny station för Örebro tätort, säger Per-Ove Staberyd, brandchef för Nerikes Brandkår.

– Staden växer och det blir svårare och svårare att täcka med acceptabla körtider och med att staden expanderar, förklarar han.

Det är när larmet går, som mitt under intervjun här, som Nerikes brandkår i Örebro behöver vara snabbt på plats. Tio minuter är inställelsetiden som man inte vill överstiga när det gäller larm i tätorten.

Den tidsramen klarar man i dagsläget, säger Per-Ove Staberyd, men snart kommer en så kallad satellitstation behövas. För man har börjat märka att brandstationen i Nasta inte riktigt räcker till längre.

– Det här läget har ju sin begränsning, säger Per-Ove Staberyd. Vi vill behålla det nuvarande systemet intakt så långt det är möjligt. Men när väl den dagen kommer, då vi inte klarar utryckningstiderna, då måste vi ha en tomt att bygga på.

Någon exakt placering för den nya stationen finns ännu inte, men Per-Ove Staberyd säger att den troligtvis kommer att hamna nånstans österut från Skebäcksbron.

– Placeringen är helt avhängig av framtida vägnät, men vi behöver täcka upp våra förflyttningar i östlig och västlig riktning, säger Per-Ove Staberyd, brandchef för Nerikes Brandkår. Förflyttningarna i nordlig och sydlig riktning fungerar däremot bra, avslutar han.