Skyddsjakt på 800 sälar

Naturvårdsverket ger tillstånd till skyddsjakt på 45 gråsälar i Blekinge från den 20 april och året ut.

Total tillåts skyddsjakt på 480 gråsälar, 260 knubbsälar och 100 vikaresälar.

Jakten ska riktas mot sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs.

Besluten grundas på att sälar orsakar stora skador på fiskeredskap och tar fångst från redskapen. Naturvårdsverket skriver att de bedömer att skyddsjakt kan förhindra skador genom att den får sälar att undvika fiskeområden och genom att den riktas mot sälar som specialiserat sig på att ta fisk från fångstredskap.

Från i år krävs jakträttsinnehavarens tillåtelse för att få jaga säl på annans jaktområde.