Många orsaker till att elever blir hemmasittare

0:33 min

Att elever blir hemmasittare och slutar att gå i skolan kan bero på många skiftande orsaker, det berättade psykologen Peter Friberg på en konferens i Västerås i dag.

Peter Friberg var en av föreläsarna på den nationella konferensen i Västerås med temat hemmasittare. Han säger att det kan finnas olika anledningar till att skolelever blir hemmasittare.

– Det är en provkarta på olika orsaker. Alltifrån individuell sårbarhet till vilken hemmiljö och skolsituation man har. Det kan också handla om vilka begåvningsförutsättningar eller psykiatriska diagnoser man har. Det är komplext, säger han.

Enligt Peter Friberg finns det alltid en orsak till varför en elev hamnar hemma och inte kommer iväg till skolan. Han säger att det ofta handlar det om att eleven upplever att skolan varit bestraffande.

– Halva grejen är att få tillbaka eleverna till skolan. Men halva saken är också att se till att den skolsituation som eleven kommer tillbaka till är mer välfungerade än vad den var innan man blev hemmasittande.