Frankrike får svensk sexköpslag

7:20 min

Frankrike har klubbat igenom en sexköpslag enligt den modell som Sverige var först i världen med att införa 1999. Frankrike är nu det femte landet i Europa som gör det brottsligt att köpa sex enligt den här modellen. Men lagen har även fått kritik och det finns lite kunskap om vilka effekter lagen haft i Sverige.

 

Beatrice Janzon, SR:s korrespondent berättar att det betraktas som ett historiskt ögonblick i Frankrike.
–Lagen har manglats genom de politiska institutionerna i två och ett halv års tid och nu klubbades den till slut igenom. Många jublar medan motståndarna undrar hur lagen ska implementeras, man befarar också att prostitutionen ska flytta under jorden och man försvarar människors rätt att köpa sex.

May-Len Skilbrei som forskat om prostitution i Norden vid Oslos universitet säger att det finns många åsikter om lagen men lite kunskap om vilka effekter lagen haft. Hon tror att oroliga tider med terror och mycket osäkerhet i omvärlden gjort att många sätter sitt hopp till att sexköpslagen ska lösa flera problem, bland annat lyfts kopplingen mellan migration och människohandel fram.

-Hur kommer det sig att flera länder vill införa lagen om man inte vet vilka effekter den haft i Sverige? frågar programledare Li Hellström.

- Även om det finns lite forskning så finns många och starka åsikter, säger May-Len Skilbrei.

-Inför lagens genomförande protesterade prostituerade i Paris, man kan vänta sig mer protester nu?

-Ja det kan man vänta sig, det är också en demokratisk princip att man lyssnar till dem som berörs av en lag.

Den här texten har uppdaterats kl 21:15, i den tidigare artikel och även i sändningen sägs det att Frankrike är femte landet i världen som gör sexköp brottsligt - det stämmer inte. Frankrike är femte landet i Europa som kriminaliserar sexköp.