Nyanlända gör praktik på sörmländska bondgårdar

1:46 min

De som har jobbat som bönder i sina hemländer får nu hjälp att hitta jobb inom lantbruket i Sörmland. Praktik är ett första steg.

Jordbruket och skogsindustrin i Sörmland behöver arbetskraft.

Samtidigt finns det nyanlända som saknar sysselsättning, men som har erfarenhet av att sköta djur och bruka mark i sina hemländer.

Arbetsförmedlingen i Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs raggar därför nu praktikplatser på bondgårdar runtom i länet.

Redan förra året ordnade Arbetsförmedlingen i Eskilstuna praktikplatser åt en handfull nyanlända på bondgårdar, och man försöker i år hitta fler gårdar som kan ta emot praktikanter.

Twelde Haile Abay och Mulu Tekle, som kommer från Eritrea, gjorde praktik på Lindholms gård i Barva förra sommaren.

– I Eritrea är allt manuellt och man använder sina muskler, här är arbetet automatiserat, och det är en stor skillnad, säger Mulu Tekle, som tyckte det var lärorikt att se hur det fungerar på en svensk gård.

På Lindholms gård finns ett hundratal kor med diande kalvar som föds upp för slakt.

– Här är alla kreatur instängda, i Eritrea släpper vi ut dem. Men man tar god hand om djuren här i Sverige, säger Twelde Haile Abay, som gick skolan i skolan till åttonde klass i Eritrea och därefter jobbade inom jordbruket innan han kom till Sverige.

Eftersom de båda saknar traktorkörkort fick de ägna sig åt manuellt arbete under praktikperioden – skotta foder, sätta staket, måla, tvätta maskiner, klippa gräs och flytta djur mellan hagar.

Lantbrukare som tar emot praktikanter får 150 kronor per person och dag för att sätta av tid för handledning.

Martina Schagerlund, som driver Lindholms gård, tycker att det har funkat bra att ha praktikanter på gården.

– Jag tycker verkligen att man ska ta chansen att göra det, för det är ett jättebra sätt att få nya infallsvinklar, säger hon.

Språkförbistringar kunde ställa till det när hon skulle ge säkerhetsinstruktioner, men på det stora hela var språket inget stort hinder, menar hon.

– Det är inte en sådan barriär folk som tror. Sedan går det med kroppsspråket, när man jobbar praktiskt är det inga problem.

För att ha chans att få jobb framöver behöver Twelde Haile Abay och Mulu Tekle ta ett motorsågskörkort och kanske också ett traktorkörkort, tror deras arbetsförmedlare. 

Det som behövs inom det sörmländska lantbruket är framförallt maskinförare, djurskötare och röjsågsarbetare i skogen.