Kd vill avlasta sjuksköterskor med "serviceteam"

2:37 min

Idag fredag samlas 800 kristdemokrater på partiets kommun- och landstingsdagar i Västerås. Efter att flyktingfrågorna stått i fokus så är det vården som partiledare Ebba Busch Thor lyfter upp när hon kommer att hålla sitt tal vid lunchtid.

Kristdemokraterna vill bland annat satsa på nya tjänster på sjukhusen, särskilda team utan vårdutbildning som ska avlasta sjuksköterkorna.

– Det kan till exempel handla om att de här vårdserviceteamen hjälper till med mat, eller att finnas nära till hands eller hjälper till med transporter av patienter från en avdelning till en annan, olika typer av serviceinsatser som behövs på ett sjukhus, men som inte kräver en längre vårdutbildning, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.

För några veckor sen propagerade Liberalerna för att återinföra vårdbiträden. Nu kommer även Kristdemokraterna med ett förslag som rör sjukvården, en av partiets traditionella kärnfrågor. Det handlar om en satsning på 1,1 miljard kronor som finns med i partiets vårbudget-motionen och som är tänkt att ge 6200 nya tjänster på landets sjukhus och i primärvården.

Syftet är att effektivisera vården genom att outbildad personal avlastar annan vårdpersonal med att till exempel servera mat plocka disk och sköta förråd. Tanken är att staten träffa överenskommelser med landstingen som ska står för halva kostnaden för att få del av bidraget till de nya tjänsterna.

– Sjuksköterskor ska få lov att vara sjuksköterskor, och det här teamet kan avlasta med kringuppgifterna, säger Ebba Busch Thor.

Men 6200 tjänster, utslaget på hela Sverige, hur mycket skulle det egentligen påverka vården?

– Ja, vi har sett när till exempel Karolinska sjukhuset gjorde den förändringen av att flytta över patienttransporter på en särskild grupp, så frigjorde det över 800 vårdtimmar. Så ett visst antal medarbetare kan innebära en ganska stor skillnad.

Ebba Busch Thor, som idag talar på partiets kommundagar har snart varit partiledare i ett år, men har inte lyckats få partiet att lyfta i opinionen. I den sammanvägning av opinionsundersökningar som Novus gör för Ekot har partiet legat under 4 procent under hela den period hon varit partiledare.

– Vi har en längre resa att göra med att utveckla politik på fler politiska områden. Vi har varit kända för familjepolitiken, vi har varit kända för äldreomsorgen, nu har vi levererat lösningar och förslag i hur vi bättre kan möta kampen mot terrorismen. Vi har också presenterat förslag kring introduktionsanställningar för att fler människor ska få en chans på arbetsmarknaden. Det är lite nytt tror jag för väljarna att höra Kristdemokraterna på så många olika områden. Och det kommer vi fortsätta med, men det tar tid att bygga förtroende, säger Ebba Busch Thor.