Malmö

Malmö stad anställde kriminellt belastad som barnskötare

3:32 min

Malmö stad anställde i december förra året en kriminellt belastad person som är medlem i den nya högerextrema organisationen Soldiers of Odin, som barnskötare.

Trots att Malmö Stad har tydliga regler missade man att begära ett utdrag ur det så kallade belastningsregistret.

– Ibland händer det att man missar av olika skäl och det är högst olyckligt, säger Kim Nybble är HR-chef vid grundskoleförvaltningen

Kände ni till organisationen Soldiers of Odin?

– Nej, det gjorde vi inte.

Enligt Kim Nybble har man alltså tydliga regler, men det händer att reglerna inte följs. I år har man därför beslutat genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att rutinerna följs. I det aktuella fallet med den person som tillhör högerextrema Soldiers of Odin och som bland annat dömts för vapen- och narkotikabrott, har man nu agerat.

– I de lägen vi ser att vi har medarbetare som inte är lämpliga att vara kvar i vår organisation så att avslutar vi och i det här fallet har vi avslutat en anställning.

Organisationen Soldiers of Odin bildades i Finland förra året av en uttalad nazist och organisationen säger sig kämpa för ett vitt Finland och man använder sig av gatupatrullering som man hävdar skall göra samhället tryggt och säker. Flyktingar och invandrare är måltavlor för Soldiers of Odins verksamhet.

Enligt Jonathan Leman på stiftelsen Expo, som granskar organiserad rasism och intolerans, så är Soldiers of Odin på väg att bli en internationell organisation.

– Det här har nu spritt sig till Sverige och många andra länder nu under 2016. I Sverige finns ett 20-tal grupper och hälften av dem har börjat med någon slags patrulleringsverksamhet medan de andra grupperna befinner sig i någon sorts uppstartsfas.

I Sverige finns nu ca 100 personer organiserade i Soldiers of Odin. Flest i Stockholm, men är också representerad i Malmö, Trelleborg, Göteborg, Örebro, Jönköping och Dalarna och de svenska förgreningarna lyder under den finska moderorganisationen. Soldiers of Odin skall enligt Jonathan Leman på Expo inte definieras som en nazistisk organisation.

– Nej, det skall man inte, däremot finns det flera aktiva nazister och personer med nazistisk bakgrund i organisationen. Jag tycker den skall betecknas som en högerextrem gatupatrullsorganisation.

Malmö Stads miss med att anställa en kriminellt belastad person och medlem i högerextrema Soldiers of Odin kommer nu få konsekvenser, säger HR-chef Kim Nybble.

– Men det är klart det gör. Vi måste informera mer och se över rutinerna så att vi säkerställer att vi alltid begär utdrag ur belastningsregistret.