Folket som vill göra slut

5:25 min

Efter Panamapapers har bilden av Island förändrats i omvärlden. Martin tänker på hur.