Präster får rätt att behålla sina kragar

3:08 min

Prästerna Ragnar Block och Pekka Heikkinen får behålla sina prästkragar. Svenska kyrkans överklagandenämnd har beslutat att upphäva beslutet i som togs av Göteborgs stifts domkapitel.

Domkapitlet ansåg att de båda prästernas engegemang i Missionsprovinsen inte gick i linje med kyrkans syn på exempelvis kvinnliga präster och att de båda sjuhäradsprästerna skulle mista sina prästkragar.

Men Svenska kyrkans överklagandenämnd ser inte att prästernas agerande ska göra att de mister sina kragar. Beslutet går inte att överklaga.

– Det var roligt att Göteborgs domkapitel får en knäpp på näsan. De är så ogudaktiga som förföljer en sann kristendom, säger Pekka Heikkinen.