Mohamed lär sig svenska med hjälp av animerad film

1:42 min

Eskilstuna medverkar just nu i ett projekt som ska underlätta undervisningen för nyanlända elever. Det handlar om korta animerade filmer på exempelvis svenska, arabiska och somaliska.

Mohamed kom till Sverige från Syrien för ett och ett halvt år sedan. Han går i åttan på Skiftingehus, och är en av alla nyanlända elever som använder sig av filmerna.

– Jag använder dem på flera olika sätt. När jag inte förstår något kan jag titta på dem på arabiska. Under videon finns det text på svenska, säger Mohamed.

Det finns olika filmer för varje ämne, som till exempel matematik och religion, och språken som talas är förutom svenska och arabiska också somaliska, tigrinska, dari och engelska.

Projektet med filmerna går under namnet "Språkprojektet" och påbörjades förra året. Även om det riktar sig främst till elever som har ett annat modersmål än svenska, så har nu också svenskfödda elever börjat använda filmerna som komplement till undervisningen. Totalt är det runt 1 000 elever i Eskilstuna som använder filmerna.

Sarah Lindqvist är lärare i svenska som andraspråk på Skiftingehus. Hon använder filmerna i sitt arbete med nyanlända.

– Många elever har gått i skolan i sina hemländer, så de har kunskaper med sig men det är språket som är svårt. Då får man försöka jobba parallellt, både med svenskan och modersmålet, och samtidigt försöka få in ämneskunskaperna, säger hon.

Utöver Eskilstuna ingår också exempelvis Borås, Landskrona, Linköping, och Stockholm i projektet.