Ny överenskommelse ska ge bättre vård vid psykisk ohälsa

1:48 min

Patientens behov ska lyftas fram enligt den PRIO-satsning som regeringen och Sveriges kommuner och landsting kommit överens om.

PRIO står för Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa. I den står bland annat att man vill nå en bredare, djupare och mer långsiktig syn på hur psykisk ohälsa ska behandlas. Mer fokus på patienterna, inte verksamhetens behov. 

Mårten Jansson på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är försiktigt positiv. Det finns mycket lokal kunskap att ta vara på, det gäller bara att hitta samarbetsformerna.