Regeringen ändrar i sitt förslag om asylregler

3:21 min

Nu är regeringens förslag på hårdare lagar för asylsökande klart. De har presenterat sitt förslag tidigare, men nu har de ändrat på några saker.

Regeringen vill införa hårdare asylregler, för att färre människor ska söka asyl i Sverige.

De vill till exempel att alla uppehållstillstånd ska gälla en kortare tid, förutom för de som kommer till Sverige som kvotflyktingar. Regeringen vill också att det ska bli mycket svårare för den som har fått asyl att ta hit sina familjemedlemmar.

När tiden för uppehållstillståndet tar slut kan det bli permanent, om man har ett jobb och tjänar tillräckligt mycket pengar. Men nu vill regeringen att det ska vara andra regler för de som är under 25 år gamla. De måste först gå i skolan innan de börjar arbeta.

Regeringen vill att regeln om att den som har ett jobb kan få permanent uppehållstillstånd ska gälla för dem som är över 25 år gamla och har en gymnasieutbildning.

Migrationsminister Morgan Johansson säger att många ungdomar annars skulle sluta gå i skolan och söka jobb istället. Och det är viktigt att alla få en gymnasieutbildning, säger han.

– De ska ha gymnasieutbildning i första hand. Och hade vi gått fram med det förslag vi hade, då hade risken varit att de inte hade varit kvar på skolbänken utan istället hade gett sig ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt för att skaffa ett jobb, säger Morgan Johansson.

Regeringen har också ett nytt förslag om de flyktingar som FN skickar till Sverige - kvotflyktingar. Regeringen har sagt att Sverige ska ta emot 5000 kvotflyktingar. Men nu vill de byta ut en del av dem mot flyktingar med familjemedlemmar som redan har fått asyl i Sverige - anhöriginvandrare.

Men de politiska partierna som inte är med i regeringen är emot detta. Elisabeth Svantesson är politiker i det största oppositionspartiet Moderaterna. Hon säger att kvotflyktingar är de som behöver mest skydd. Därför är det fel att bytat ut dem mot anhöriginvandrare, säger hon.

– Det är överraskande och väldigt anmärkningsvärt därför att kvotflyktingar är den mest skyddsbehövande gruppen. Att man då vill byta ut dem mot anhöriginvandrare tycker vi i grunden är fel, säger Elisabeth Svantesson.

En majoritet i parlamentet riksdagen måste rösta ja för att regeringens förslag ska börja gälla. Riksdagen kommer rösta om detta senare under våren.