JO kritiserar polisen för långsam sexbrottsutredning

1:53 min

Polismyndigheten i västerort får kritik från Justitieombudsmannen, JO, för att man varit för långsam i en utredning om sexbrott mot barn.

Fallet som JO-anmälan gäller anmäldes 2014, men hann preskriberas och lades därför ned.

Brottsoffret Petter, som idag är i tjugoårsåldern, tycker att preskriptionstiden för sexualbrott borde tas bort.

– Sådana här brott tar ofta lång tid innan man börjar prata om det som hänt. Jag ser ingen anledning till att det ska finnas en preskriptionstid överhuvudtaget i det här fallet. Rent rättsligt skulle gärningsmannen kunna gå in på en polisstation idag och erkänna allting in i minsta detalj, och gå ut därifrån och fortsätta leva sitt liv, säger han.

Det var i början av 2014 som Petter till slut orkade anmäla de övergrepp som han råkat ut för som barn, i slutet av nittiotalet. När anmälan kom in till polisen i västerort var det bara knappt tio månader kvar tills fallet skulle preskriberas. Därför behövde polisen utreda fallet så fort som möjligt.

Trots att åklagaren flera gånger skickade påminnelser till polisen om att fallet måste prioriteras låg utredningen stilla i sex av de knappt tio månaderna.

Petter bestämde sig för att JO-anmäla både åklagarmyndigheten och polismyndigheten i Västerort. Och i JO:s beslut får han alltså delvis rätt. Dåvarande polismyndigheten i Västerort kritiseras för att man utrett ärendet för långsamt.

Fredrik Bratt, som var polismästare i Västerort när JO-anmälan kom in förra året, håller med om JO:s kritik. Han tycker att polisen borde prioriterat det här fallet högre.

– Varje missnöjd medborgare påverkar förtroendet för polisen negativt. Det här ärendet hade vi kunnat hantera snabbare och mer effektivt. Summan av det blir att just i det här fallet har polisen misslyckats, säger han.

Petter heter egentligen någonting annat.